Polityka prywatności bloga Travel-Story.pl

  • Kasia
  • Utworzono 14 maja 2019

Poniższa polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies oraz innych technologii w ramach funkcjonowania bloga Travel Story Simple Living pod adresem www.travel-story.pl.

Właścicielem bloga Travel Story jest Hoste .pl, z siedzibą w Krakowie (Polska). Kontakt z autorką jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie kontaktu: https://travel-story.pl/kontakt/ oraz na fanpage’u bloga w serwisie Facebook lub na stronie kontaktu pod adresem mailowym bloga – napisz@travel-story.pl. Właściciel bloga jest administratorem danych.

§1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – właściciel bloga, Hoste.pl z siedzibą ul. Zabłocie 26/15, 30-701 Kraków. NIP 6332084220. Kontakt mailowy: napisz@travel-story.pl

2. Blog – blog dostępny pod adresem www.travel-story.pl, na serwerze w firmie Hoste.pl (www.hoste.pl), domena w firmie Hoste.pl (www.hoste.pl).

3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Bloga.

4. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§2
DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych.
1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

4. Administrator dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)

II. Podanie danych przez Użytkownika.

4a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.

III. Gromadzenie danych przez Administratora.

5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

6. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.

7. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia bloga.

IV. Podstawa przetwarzania danych.

8. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Uprawnienia Użytkowników.

9. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:

a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

c. prawo do przenoszenia danych;

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§3
SYSTEM KOMENTARZY

1. Blog korzysta zewnętrznego systemu komentarzy Facebook.

2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy Facebook zgodnie z jego polityką prywatności.

3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane są na platformie Facebook.

4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w systemie Facebook.

§4
PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
c. w celach statystycznych;
d. w celach marketingowych.

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].
2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.

§4
NEWSLETTER

1. Administrator przetwarza dane takie jak: imię oraz adres e-mail, podane dobrowolnie przy zapisie do newslettera  w zakresie zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika.

2. Zapis do newslettera oznacza zgodę na przetwarzanie danych w §4 punkt 1.

§5
POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:
a. widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta;
b. widget Instagram umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
c. kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki Bloga.